Kukułka

Rodzina kukułkowatych

Kukułka
Klinij na obraz, aby powiększyć.
Wielkość
Obie płcie jednakowej wielkości, równej gołębiowi domowemu.

Ubarwienie
Samiec ma grzbiet ciemnoszary, brzuch biały z szarymi prążkami. U obu płci głowa, gardziel i wole są jasnoszare, pióra ogonowe ciemnołupkowoszare z białymi plamkami. Dziób jest czarny, u nasady żółtawy, oczy pomarańczowożółte, nogi żółte. Samica ma grzbiet rudy w poprzeczne ciemne prążki, spód biały brunatno prążkowany.

Występowanie i gniazdowanie
Ptak pospolity lęgowy. Przylatuje w kwietniu, odlatuje od końca lipca do początku października. Żyje w lasach i zagajnikach. Jest bardzo płochliwa, ukrywa się na wierzchołkach drzew. Ponieważ samców jest zwykle więcej niż samic, nie tworzą one trwałych par. Samica kontaktuje się z kilkoma samcami w ich rejonach. Jest to bardzo rzadkie u ptaków zjawisko poliandrii. Kukułka nie buduje gniazda ani nie wysiaduje jaj. Jaja znosi w odstępach dwudniowych do gniazd śpiewaków, ale tylko określonego gatunku. Jaja swym kształtem i kolorem zbliżone są do jaj tychże ptaków. Najczęściej uszczęśliwia świergotka polnego i drzewnego, dzierzbę gąsiorka, pliszkę siwą i żółtą, pokrzewkę ogrodową, łozówkę. W sezonie kukułka znosi około 20 jaj. Okres wylęgu wynosi 11-13 dni. Pisklę jest gniazdownikiem, w gnieździe przebywa około 13 dni, a po wykluciu karmione jest przez żywicieli około 20 dni.

Lot i glos
Nie wyróżnia się charakterystycznym lotem. W okresie godowym (maj - lipiec) samiec tokując wydaje głośne ku-ku powtarzane wielokrotnie. Samica nie kuka, lecz się śmieje, wydając dźwięki podobne do pri-prii.

Pożywienie
Żywi się przeważnie włochatymi gąsienicami, których nie jedzą małe śpiewaki, oraz większymi owadami, jak np. chrabąszcze.

Ochrona
Podlega ochronie gatunkowej.
Na rysunku przedstawiony jest samiec.