Sowa uszata

Rodzina sowowatych

Sowa uszata
Klinij na obraz, aby powiększyć.
Wielkość
Osobniki obu płci jednakowej wielkości, równej gawronowi.

Ubarwienie
Samiec i samica upierzone są jednakowo. Strona grzbietowa ciała jest rdzawożółta z czerwonobrązowymi i szarymi pręgami. W okolicy oka czarna plama. Na głowie ma uszy z piór. Strona brzuszna jest jaśniejsza, lecz również rdzawożółta. Oczy są żółte, niemal pomarańczowe, dziób czarny, skok opierzony.

Występowanie i gniazdowanie
Gatunek osiadły, lęgowy i zalatujący, nieliczny. Żyje w lasach liściastych i iglastych, na obszarze całego kraju. Jak wszystkie sowy jest aktywna w nocy. W ciągu dnia odpoczywa na drzewach. Gatunek poligamiczny. Okres gniazdowania: kwiecień - maj (czerwiec). Gnieździ się. w lasach. Nie buduje własnego gniazda, lecz wykorzystuje opuszczone gniazda drapieżników, wron i sójek. W kwietniu i maju znosi 4-6 kulistych, białych jaj (czasami znosi jaja po raz drugi w czerwcu), które wysiaduje tylko samica około 30 dni. Pisklęta są rzekomymi gniazdownikami, okryte białym puchem, pozostają w gnieździe około 30 dni.

Lot i glos
Lot bardzo cichy, bezszelestny. W okresie godowym wydaje głośne przeciągłe nu-u-u-u-u-u-uhu.

Pożywienie
Gryzonie, zwłaszcza norniki i myszy, jeżeli występują w obfitości, stanowią jedyne pożywienie. W przypadku mniejszej liczby gryzoni pożywienie jest bardziej urozmaicone, prócz myszy i norników zjada różne gatunki ptaków, zwłaszcza w miesiącach zimowych.

Ochrona
Podlega ochronie gatunkowej.